NEWS & UPDATE

วิกซอลเทลุ้นทอง ลุ้นทองคำทุกวัน!

01 January 2019

วิกซอล ให้คุณลุ้นทองทุกวัน! ง่ายๆ แค่ เท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับสร้อยคอทองคำมูลค่า 5,000 บาท ทุกวัน! (1 รางวัล / 1 ท่าน)

ร่วมส่งรหัสลุ้นทองได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 - 28 กพ. 62 (ถึงเวลา 17.00 น.)
จับรางวัลและประกาศผลครั้งแรกวันที่ 15 มกราคม 2562 โดยประกาศผลทุกวันผ่านทาง Facebook Vixol Thailand และ Website Vixolthailand.com จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : Vixolthailand หรือ โทร 02-591-9800 กด 0

----------------------------------------------------------------------------------------------------

กติกาและเงื่อนไขในการร่วมสนุก        
 1. บริษัทฯ จะทำการดึงข้อมูลออกจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ จัดพิมพ์ เบอร์โทรศัพท์ และเลขรหัส ตัดเป็นชิ้นส่วน นำมาจับรางวัลตามวันและเวลาที่บริษัทฯกำหนด   โดยกำหนดการจับรางวัลจำนวน 7 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 45 รางวัล จับรางวัล ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 เริ่มจับรางวัลครั้งแรกวันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • ครั้งที่ 1  เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2562 จับรางวัล วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 17.30 น. จำนวน 7 รางวัล และ ประกาศผลวันละ 1 รางวัล ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มกราคม 2562  รวม 7 รางวัล                                                                               
  • ครั้งที่ 2  เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2562  จับรางวัล วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 17.30 น.  จำนวน 7 รางวัล และประกาศผลวันละ 1 รางวัล ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 มกราคม 2562 รวม 7 รางวัล 
  • ครั้งที่ 3  เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2562  จับรางวัล วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 17.30 น. จำนวน 7 รางวัล  ประกาศผลวันละ 1 รางวัล ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2562 – 4 กุมภาพันธ์ 2562  รวม 7 รางวัล
  • ครั้งที่ 4  เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  จับรางวัล วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 256 เวลา 17.30 น. จำนวน 7 รางวัล  ประกาศผลวันละ 1 รางวัล ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 7 รางวัล
  • ครั้งที่ 5  เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  จับรางวัล วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 17.30 น. จำนวน 7 รางวัล ประกาศผลวันละ 1 รางวัล ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 7 รางวัล
  • ครั้งที่ 6   เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  จับรางวัล วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.30 น. จำนวน 9 รางวัล ประกาศผลวันละ 1 รางวัล ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 กุมภาพันธ์ 2562  รวม 9 รางวัล
  • ครั้งที่ 7  เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. จับรางวัล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.30 น. จำนวน 1 รางวัล ประกาศผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน รวม 1 รางวัล
 2. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมกิจกรรมครบถ้วนภายในระยะเวลากิจกรรม และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 
BACK
>